Doména na prodej Humanitas Bohemia
Vaše nabídky - Kontakt / Your offers - Contact

Velkolóže Humanitas Bohemia


Svobodné zednářství je zasvěcovací řád založený na bratrských vztazích svých členů. Cílem jeho činnosti je morální a intelektuální zdokonalení lidstva prostřednictvím aktivní práce členů na rozvoji své osobnosti. Samo o sobě není žádnou doktrínou, žádným učením nebo filozofickým směrem, které by své adepty vzdělávalo formou definic a pouček. Jeho úkolem je naučit zednáře nalézt si svůj vlastní názor, vybudovat si svoji vlastní životní filozofii, která se může odlišovat ode všech existujících „filozofií". Za tímto účelem vede svobodné zednářství své členy tak, aby pracovali sami na sobě, aby se z vlastní iniciativy snažili hledat a nalézat.

Historie kořenů, z nichž svobodné zednářství vzniklo a na něž navázalo, je stará jako lidstvo samo. Již odpradávna existovaly skupiny více či méně utajovaných zasvěcenců, kteří se snažili nalézt prostředky, které by umožnily člověku dosáhnout poznání pravdy a hodnot, jež jsou běžným rozumovým uvažováním neuchopitelné. Svobodné zednářství navázalo jak na různé zasvěcovací společnosti, tak i na rytířské řády a středověké stavební hutě konstruktérů katedrál, od nichž částečně převzalo svoji řádovou strukturu.

Svobodné zednářství je prostředkem, který umožní zasvěcenému dosáhnout prací na sobě samém rozvoje své individuality. Nečiní z lidí bezejmenné členy masy, která nepřemýšlí a dává se jen zvnějšku řídit, ale vede je k uvědomění si ceny své osobnosti.